Tisztelt Olvasók!

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy elindult az ÚjBekezdés kulturális portál. Ezzel az Uploaded Magazin aktivitása megszűnik, azonban a rajta lévő tartalmak megőrzése érdekében archívumként megmarad, amely az új felületen is elérhető lesz.

Ugyanazon elvek mentén, jobb technikai feltételekkel, és hatalmas lendülettel folytatjuk.

Köszönjük az eddigi szerkesztők munkáját, különösen Tóth Juditét, valamint köszönjük nektek is!

Találkozzunk az új oldalon!


Üdvözlettel:

A szerkesztőség


2016. október 3., hétfő

A Nekrológ novelláskötet szerzője, Tom Query!

Tom Query


A szökevény„Ne zavard köreimet!”
Arkhimédész


 • 3,14… 15… 92… 65… 35… Számok a végtelenségbe. Alig több mint 3,14 megabájt. Milyen kicsi egy lélek… Látszólag irracionális és transzcendens, akárcsak ezek a számok. Könnyű, mint 21 gramm. A lét csupán matematika. Kiszámítható törvények összessége megadja az élet összes lehetséges variációját. Ez alapjaiban ássa alá az ontológiai istenérveket és a szabad akarat lehetőségét. Így megkapjuk az élet materialista definícióját. A lélek fogalmát sem kell feltétlenül elvetnünk, amennyiben elfogadjuk az energiamegmaradás törvényét, hiszen a lélek, mint tudjuk, nem más, mint energia. A materializmus nem zárja ki az egzisztencializmust, sőt! De akkor mi a halál? Nem több mint az élet variánsa?
 • Az ítéletet ezennel végrehajtom.
Az elítélt lelkét a gép néhány másodperc alatt leválasztotta a testről. Az után a lélek egy adathordozóra került, ahonnan a Szeráfok a priSON-ba, a virtuális börtönbe töltik majd fel. A priSON-program a büntetés-végrehajtás történelmének legnagyobb találmánya volt, a XXV. századra gyakorlatilag felváltotta a valódi börtönöket. A legtöbb elítélt testét vegetatív állapotban tartották a büntetés ideje alatt. Ám akadtak kivételek.
 • A 4692AC7-es elítélt a Purgatóriumba kerül. Büntetésének időtartama: 4 év 9 hónap.
 • Szerencsére nem a halálra ítéltek közé kerül. Még csak az hiányozna, hogy ez is visszajöjjön…
A priSON-nak három szintje volt. A Purgatóriumba a kisebb bűncselekményeket – például lopást, fosztogatást, zsarolást – elkövető bűnözők kerültek. A súlyosabb bűncselekmények elkövetőinek – például a gyilkosoknak, a hackereknek és az információcsempészeknek – lelkét a Pokolba töltötték fel. Az első két szinten lévők testét megőrizték, amíg lelkük a büntetés ideje alatt válogatott kínokat élt át a digitális térben. A harmadik szinten a halálra ítéltek lelkeit helyezték el, akik azért kapták a legsúlyosabb büntetést, mert vagy meghatározó figurái voltak a szervezett virtuális bűnözésnek, vagy többrendbeli törvénysértőként visszaesőnek minősültek. A halálra ítéltek testét azonnal megsemmisítették, lelküket pedig a priSON egy különleges részlegébe töltötték fel, ahol pillanat és örökkévalóság között semmiféle különbség nem volt. A priSON-nak köszönhetően az elítéltek eltartása szinte semmibe nem került a mindenkori hatalomnak, a virtuális börtönből pedig lehetetlen volt megszökni. Legalábbis ezt hitték három nappal ez előttig.
 • Ön szerint mi van a halál után?
 • Fogalmam sincs, professzor… Talán az, ami az élet előtt…
 • Ha az élet segítségével magyarázzuk a halált, a halál segítségével pedig az életet, körben forgó állításokat kapunk. A premisszáinkból nem következik helyes konklúzió. Az egész létünk válik bizonytalanná, hiszen honnan tudhatnánk biztosan, hogy élünk-e avagy meghaltunk.
 • Igaza van, professzor. Talán a 8979323846-os elítélttől megkaphatjuk a választ, hiszen úgy tűnik, hogy ő feltörte az élet kódját.
A 8979323846-os elítéltet, az Arkhimédész néven elhíresült professzionális hackert többrendbeli virtuális bűncselekmények, valamint az anyagi világban elkövetett ötrendbeli gyilkosság miatt ítélték halálra nyolc évvel ez előtt. Ő volt az első, akinek a lelke visszatért a priSON harmadik szintjéről, és – a börtön infrastruktúráját kihasználva – egy mesterséges testbe költözött, amely arra várt, hogy feltelepítsék rá az android-programot.
A professzor és az asszisztense elindult, hogy megtalálja a választ.
 • Szerinted mit fog mondani?
 • Nem t’om, de nem is érdekel.
 • Miért?
 • Sem az élet, sem a halál nagy kérdéseivel nem foglalkoztam soha. Születés, evolúció, neohumanitás, Információ és Isten – ezek a szavak mindig hidegen hagytak. Ezért vagyok csak egy egyszerű Szeráf, aki a priSON-ba feltöltött lelkeket őrzi.
 • Soha nem gondoltál arra, hogy ha a halál pusztán a lélek test nélkülisége, tulajdonképpen egy temetőőr vagy, halottakat őrzöl?
 • Neked zárlatos lett egy áramkör az agyadban! Mindjárt kikapcsollak, hogy ne pofázz annyit, hülye android!
 • Ha a lélek élhet test nélkül, és – ahogy látható – még a halálból is visszatérhet; ha a test – legyen az akár természetes, akár mesterséges – élhet lélek nélkül; sőt mi több, ha egy halálból visszatért emberi lélek beleköltözhet egy mesterséges testbe, akkor az én létem csak a hatóokot tekintve különbözik a tiédtől, mely során az anyag formát kapott, cél-okát és minőségét tekintve egyáltalán nem. A forma: esély a formalitással és a káosszal szemben. Isten saját képére és hasonlatosságára megteremtette az embert. Az ember saját képére és hasonlatosságára megteremtette az androidot. Lényem ugyanazt a jelentést implikálja, mint a tiéd. Csak a jeltest különbözik. A lét csupán játék a jelentéssel. Szimbólum. Bizonyos struktúrák ontológiailag magukban hordozzák a kiszámíthatóságot, mások pedig nem…
 • Majd adok én neked kiszámíthatóságot…
 • Azonnal hagyják abba!
A professzor, oldalán az asszisztensével megérkezett a terembe, ahol a 8979323846-os elítélt feküdt, akinek a teste és a lelke még nem került teljesen szinkronba. Csak a szenzorok jelezték, hogy életben van.
 • Három nappal ez előtt létre jött az első neohumán létforma, melynek lénye túllépett az anyagi világ korlátain, a digitális térben eggyé vált az információval, elindítva ezzel az ember szubbiológiai evolúcióját. Az embert többé nem köti gúzsba sem a tér, sem pedig az idő. A fejlődés alapegysége többé már nem a DNS, hanem valószínűleg a bit. Ha ez így van, akkor a létezésben nincsen semmiféle transzcendencia. Isten és az Információ gyakorlatilag egy és ugyanaz.
A professzor az ágyhoz lépett, amelyen a 8979323846-os elítélt feküdt.
 • 8979323846-os, én Marcellus professzor vagyok. Azért jöttem, mert felsőbb körökből utasítást kaptam arra vonatkozóan, hogy amennyiben válaszol kérdéseinkre, azonnal amnesztiában részesíthetem. Halálra ítéltként miben volt része a feltöltött pillanatok alatt? És hogyan tért vissza az általunk ismert tér-idő kontinuumba? De mindenekelőtt, kérem, árulja el, hogy mi van a halál után!
Marcellus professzor és asszisztense, valamint a Szeráf és az android a 8979323846-os elítélt fölé hajolt, hogy tisztán értsék minden egyes szavát.

 • K… kö.. körök… és… sz… sz… számok… 3,14… 15… 92… 65… 35…
Nagy Tamás, azaz Tom Query 2010-ben diplomázott a Dunaújvárosi Főiskolán kommunikáció- és médiatudomány szakon, újságírás szakiránnyal. Ezután került a Pécsi Tudományegyetemre, ahol jövőre fog végezni magyar- filozófia szakos tanárként. Irodalomtudománnyal, nyelvészettel és filozófiával foglalkozik, de érdeklődik a pszichológia iránt is, továbbá lázba hozza a filmelmélet, valamint a történelem. Főállásban főleg ír, néha csak fejben.

banner
Previous Post
Next Post

0 megjegyzés:

Partnereink

Partnereink